4 เทคนิคถ่ายรูปโปรไฟล์ให้ดูโปร

4 เทคนิคการจัดไฟ ทั้งสำหรับมือใหม่ และมืออาชีพ เพื่อให้ภาพโปรไฟล์ดูดี ดูมืออาชีพ ใช้ได้ทั้งกับการถ่ายภาพด้วยกล้องและมือถือ

2 - Aiman Studio จำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ สตูดิโอ อุปกรณ์ไลฟ์สด ไฟไลฟ์สด ไมโครโฟน ฉากถ่ายรูป

เทคนิคการจัดไฟแบบที่ 1 📸

🔴 ชุดประหยัด 🔴

3 - Aiman Studio จำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ สตูดิโอ อุปกรณ์ไลฟ์สด ไฟไลฟ์สด ไมโครโฟน ฉากถ่ายรูป

👉🏼วางตำแหน่งไฟ Softbox AI-L50 ไว้ด้านหน้าให้สูงกว่าตัวแบบเล็กน้อย เยื้องไปดานใดด้านหนึ่ง

👉🏼ปรับไฟลง 45 องศา เฉียงเข้าหาตัวแบบ

(ในตัวอย่างใช้ไฟ Octa Softbox AI-L50 ขนาด 85 เซนติเมตร ราคา 1,990 บาท)

🔴 ชุดมืออาชีพ 🔴

4 - Aiman Studio จำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ สตูดิโอ อุปกรณ์ไลฟ์สด ไฟไลฟ์สด ไมโครโฟน ฉากถ่ายรูป

👉🏼วางไฟ Softbox P100 RGB สูงเหนือศรีษะเยื้องไปในด้านใดด้านหนึ่ง ปรับไฟลง 45 องศา เฉียงเข้าหาตัวแบบ

👉🏼วางตำแหน่งไฟ LED Sutefoto 340 ส่องเข้าฉากหลังของตัวแบบ

👉🏼ใช้กระดาษ Limbo สีดำพร้อมโครงขนาด 2×3 เป็น Background

(อุปกรณ์ที่ใช้ในตัวอย่าง LED Sutefoto 340 พร้อมแบตเตอรี่ ราคา 3,200 บาท Softbox P100 RGB ราคา 7,390 บาท พร้อม Godox octa softbox ขนาด 95 เซนติเมตร ราคา 2,390 บาท และกระดาษ Limbo สีดำพร้อมโครง ขนาด 2×3 เมตร ราคา 2,040 บาท )

เทคนิคการจัดไฟแบบที่ 2 📸

🔴ชุดประหยัด🔴

5 -Aiman Studio จำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ สตูดิโอ อุปกรณ์ไลฟ์สด ไฟไลฟ์สด ไมโครโฟน ฉากถ่ายรูป

👉🏼วางตำแหน่งไฟ Softbox AI-L50 ไว้ด้านหน้าให้ใกล้เคียงกับหน้าตัวแบบมากที่สุด

👉🏼วางตำแหน่งไฟ LED Sutefoto 340 เข้ามาทางด้านหลังของตัวแบบ จะทำให้เกิดแสง Rim light ขึ้นตามภาพ

👉🏼ใช้กระดาษ Limbo สีดำ พร้อมโครงขนาด 2×3 เป็น Background

(อุปกรณ์ที่ใช้ในตัวอย่าง LED Sutefoto 340 พร้อมแบตเตอรี่ ราคา 3,200 บาท Octa Softbox AI-L50 ขนาด 85 เซนติเมตร ราคา 1,990 บาท กระดาษ Limbo พร้อมโครง ขนาด 2×3 เมตร ราคา 2,040 บาท)

🔴ชุดมืออาชีพ🔴

6 - Aiman Studio จำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ สตูดิโอ อุปกรณ์ไลฟ์สด ไฟไลฟ์สด ไมโครโฟน ฉากถ่ายรูป

👉🏼วางตำแหน่งไฟ Sutefoto P100 RGB ไว้ด้านหน้าให้ใกล้เคียงกับใบหน้าตัวแบบมากที่สุด

👉🏼วางตำแหน่งไฟ LED Sutefoto 340 เข้ามาทางด้านหลังของตัวแบบจะทำให้เกิดแสง Rim light ขึ้นตามภาพ

👉🏼ใช้กระดาษ Limbo สีดำ พร้อมโครงขนาด 2×3 เป็น Background

(อุปกรณ์ที่ใช้ในตัวอย่าง LED Sutefoto 340 พร้อมแบตเตอรี่ ราคา 3,200 บาท Sutefoto P100 RGB ราคา 7,390 บาท พร้อม Dodox Octa Softbox ขนาด 95 เซนติเมตร ราคา 2,390 บาท กระดาษ Limbo พร้อมโครง ขนาด 2×3 เมตร ราคา 2,040 บาท)

เทคนิคการจัดไฟแบบที่ 3 📸

🔴ชุดประหยัด🔴

7 - Aiman Studio จำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ สตูดิโอ อุปกรณ์ไลฟ์สด ไฟไลฟ์สด ไมโครโฟน ฉากถ่ายรูป

👉🏼วางตำแหน่งไฟ Softbox AI-L50 สูงเหนือศรีษะเยื้องไปด้านใดด้านหนึ่ง ปรับไฟลง 45 องศา เฉียงเข้าหาตัวแบบ

👉🏼วางตำแหน่งไฟ LED Sutefoto 340 ไว้ตรงข้ามกับไฟตัวแรก ปรับความสูงขึ้นมาเหนือตัวแบบเล็กน้อย

👉🏼วางตำแหน่งไฟ LED Sutefoto 340 อีกตัวไว้ด้านหลัง ส่องเข้าฉากหลังของตัวแบบ

(อุปกรณ์ที่ใช้ในตัวอย่าง LED Sutefoto 340 พร้อมแบตเตอรี่ 2 ตัว ราคาตัวละ 3,200 บาท Octa Softbox AI-L50 ขนาด 85 เซนติเมตร ราคา 1,990 บาท กระดาษ Limbo พร้อมโครง ขนาด 2×3 เมตร ราคา 2,040 บาท)

🔴ชุดมืออาชีพ🔴

8 - Aiman Studio จำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ สตูดิโอ อุปกรณ์ไลฟ์สด ไฟไลฟ์สด ไมโครโฟน ฉากถ่ายรูป

👉🏼วางตำแหน่งไฟ Sutefoto P100 RGB สูงเหนือศรีษะด้านใดด้านหนึ่ง ปรับไฟลง 45 องศา เฉียงเข้าหาตัวแบบ

👉🏼วางตำแหน่งไฟ LED Sutefoto 340 ไว้ตรงข้ามกับไฟตัวแรก ปรับความสูงขึ้นมาเหนือตัวแบบเล็กน้อย

👉🏼วางตำแหน่งไฟ LED Sutefoto 340 อีกตัวไว้ด้านหลัง ส่องเข้าฉากหลังของตัวแบบ

(อุปกรณ์ที่ใช้ในตัวอย่าง LED Sutefoto 340 พร้อมแบตเตอรี่ 2 ตัว ราคาตัวละ 3,200 บาท Sutefoto P100 RGB ราคา 7,390 บาท พร้อม Dodox Octa Softbox ขนาด 95 เซนติเมตร ราคา 2,390 บาท กระดาษ Limbo พร้อมโครง ขนาด 2×3 เมตร ราคา 2,040 บาท)

เทคนิคการจัดไฟแบบที่ 4 📸

🔴ชุดประหยัด🔴

9 - Aiman Studio จำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ สตูดิโอ อุปกรณ์ไลฟ์สด ไฟไลฟ์สด ไมโครโฟน ฉากถ่ายรูป

👉🏼วางตำแหน่งไฟ Softbox AI-L50 สูงเหนือศรีษะเยื้องไปด้านใดด้านหนึ่ง ปรับไฟลง 45 องศา เฉียงเข้าหาตัวแบบ

👉🏼วางตำแหน่งไฟ RGB Vl49 ทั้ง 2 ตัว ไว้ด้านข้างหรือตามแสงหรือเงาของตัวแบบ

👉🏼สามารถปรับแสงสีไฟ RGB ได้โดยทฤษฎีสีคู่ตรงข้ามหรือสีใกล้เคียง

(อุปกรณ์ที่ใช้ในตัวอย่าง Ulanze VL49 RGB 2 ตัว ราคาตัวละ 590 บาท Octa Softbox AI-L50 ขนาด 85 เซนติเมตร ราคา 1,990 บาท กระดาษ Limbo พร้อมโครง ขนาด 2×3 เมตร ราคา 2,040 บาท)

🔴ชุดมืออาชีพ🔴

10 - Aiman Studio จำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ สตูดิโอ อุปกรณ์ไลฟ์สด ไฟไลฟ์สด ไมโครโฟน ฉากถ่ายรูป

👉🏼วางตำแหน่งไฟ Sutefoto P80 RGB สูงเหนือศรีษะเยื้องไปด้านใดด้านหนึ่ง ปรับไฟลง 45 องศา เฉียงเข้าหาตัวแบบ

👉🏼วางตำแหน่งไฟวงแหวน RGB 19 นิ้ว และไฟ Sutefoto P100 RGB ไว้ด้านข้างหรือตามแสงและเงาของตัวแบบ

👉🏼สามารถปรับแสงสีไฟ RGB ได้โดยทฤษฎีสีคู่ตรงข้ามหรือสีใกล้เคียง

(อุปกรณ์ที่ใช้ในตัวอย่าง Sutefoto P100 RGB ราคา 7,390 บาท พร้อม Dodox Octa Softbox ขนาด 95 เซนติเมตร ราคา 2,390 บาท Sutefoto P80 RGB ราคา 6,990 บาท กระดาษ Limbo พร้อมโครง ขนาด 2×3 เมตร ราคา 2,040 บาท ไฟวงแหวน RGB 19 นิ้ว ราคา 4,500 บาท)

4 เทคนิคการจัดไฟ ทั้งสำหรับชุดประหยัดและมืออาชีพ เพื่อนๆชอบแบบไหน หรือมีอุปกรณ์พร้อมถ่ายแบบไหน ไปลองถ่ายทำกันดูได้นะครับ หรือหากสินค้าของร้าน สามารถปรึกษาพวกเรา Aiman Studio ได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ 👇🏼

หากพ่อค้าแม่ค้าท่านใด สนใจอยากลองถ่ายงานภาพ หรือวีดีโอสินค้าของร้าน สามารถปรึกษาพวกเรา Aiman Studio ได้ที่

Inbox page : m.me/aimangadget
Line : @‌aimanshop
โทร : 088-500-9123
แผนที่หน้าร้าน : AimanStudio – Google Search (เปิดทุกวัน 8.00-18.00 น.)