ตัวเลนส์เก็บภาพกว้างได้ถึง 238 องศา

ให้ภาพกว้างโค้งเป็นวงกลม

เพิ่มลูกเล่นให้กับภาพถ่าย

เก็บภาพได้ทั้งมุม Medium shot

Long shot และ Selfie