ไฟวงแหวนขนาด 18″ นิ้ว เป็นขนาดดวงไฟที่เหมาะกับการใช้งาน

และเป็นขนาดที่ใช้งานแล้วได้ผลลัพธ์ที่สุด